Różne czynności notarialne - praktyczna wiedza dla każdego

Czynności notarialne to wszystkie powinności wypełniane przez kancelarie notarialne. Do ich wykonywania potrzeba ścisłej znajomości prawa i przepisów mówiących o tym jak sformułować potrzebne dokumenty. Aby dowiedzieć się w jakich przypadkach pomoże nam notariusz trzeba przybliżyć tematykę notariatu.

Praca notariusza w kancelarii notarialnej

Każdy choć raz w życiu słyszał o pracy jaką wykonuje kancelaria notarialna. Wykształceni w tym kierunku prawnicy, czyli notariusze zajmują się szerokim zakresem prac związanych ze sporządzaniem dokumentów dotyczących zawarcia porozumienia pomiędzy stronami i wyrażającymi ich wolę.

Rola notariuszy w swoim zawodzie

Podstawy prawne

Po ukończeniu studiów wyższych przyszły notariusz odbywa aplikację w kancelarii notarialnej. Jest to, w wolnym tłumaczeniu, staż trwający ponad 3 lata. Prawo do wykonywania swoich powinności nadaje Minister Sprawiedliwości, a zawód ma charakter funkcjonariusza publicznego.Wszystkie prace związane z wykonywaniem tego zawodu muszą być świadczone zgodnie z obowiązującym prawem. Notariusz może odmówić wykonania pracy gdy ma podejrzenie, że sporządzany akt notarialny nie byłby zgodny z prawem.

Sporządzanie aktów notarialnych

Kancelaria notarialna to miejsce w którym sporządzane są i odczytywane potrzebne dokumenty. Tylko w nagłych wypadkach może zostać ta czynność przeniesiona do domu lub innego miejsca, w którym klient się znajduje. Notariusz ma obowiązek udzielić potrzebnych informacji o sporządzanych dokumentach oraz regulacjach prawnych. Obie strony mogą zadać pytania, a notariusz ma obowiązek udzielić na nie odpowiedzi. Czynności notarialne wykonuje się w języku ojczystym, urzędowym – polskim. Na specjalny wniosek można wykonać czynności w innym języku. W takim wypadku można skorzystać z pomocy tłumacza przysięgłego.

Tajemnica sprawy

Notariusz ma obowiązek zachować tajemnicę w stosunku do informacji jakie nabył w wyniku prowadzenia sprawy. Nie może udzielać informacji na tematy prywatne, czyli tematy spraw żadnym osobom postronnym do tego nieupoważnionym. Wszystkie dane osobowe notariusz zobowiązany jest zachować dla siebie i ponosi za to odpowiedzialność.

Jaki jest zakres czynności notarialnych?

Zakres czynności notarialnych jest bardzo rozległy. Można wymienić kilka kategorii czynności notarialnych: związane ze sprzedażą lub darowizną nieruchomości, sprawy małże czyli podział majątku i alimenty, akty założycielskie spółek, pełnomocnictwa, oświadczenia i poświadczenia oraz pozostałe takie jak protokoły ze stron internetowych czy protesty weksli bądź czeków.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariuszadamrobak.pl

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ